Anorganische zouten

- Nov 28, 2016-

Natriumchloride zuur en alkalisch neutraal product, gemaakt van metaalionen (bestaande uit ammonium ionen) en anionen vorm. Chemische zout is onderverdeeld in drie categorieën, is zout: single van metaalionen (bestaande uit ammonium ionen) en niet-metaal ionen; zouten: door metaalionen (bestaande uit het ammonium-ion) niet-metaal ionen, waterstof-ionen en die Alkali zouten: door metaalionen (bestaande uit ammonium ionen), hydroxide ion en niet-metaal ionen. Zout is een belangrijke grondstof voor chemische industrie, het kan worden gemaakt in chloor, natriumhydroxide, natriumcarbonaat (natriumcarbonaat), natriumwaterstofcarbonaat (natriumbicarbonaat, natriumbicarbonaat), natriumhydroxide (bijtende natriumhydroxide, natronloog) en zoutzuur...

Een paar:Anorganische stikstofoxiden Volgende:Anorganische stof genaamd