Anorganische anorganische zuren

- Nov 28, 2016 -

Een klasse van stoffen voor de productie van h kan ioniseren waterige algemeen, vergeleken met een base. In waterige zoutzuur, zwavelzuur en salpeterzuur wanneer geïoniseerd, anionogene (zuur) zijn niet hetzelfde, maar de resulterende catie (h) is hetzelfde, dus ze gemeenschappelijke zijn plaats in de natuur, zoals zure; te ontbinden vele metaal kunnen rood blauw Lakmoes, enzovoort. Zoutzuur een smalle definitie: ionisatie in waterige van kationische waterstof-ionen zijn alle verbindingen (zoals zwavelzuur). In de meeste van dergelijke stoffen oplosbaar in water, een paar, zoals silicaat, onoplosbaar in water. Waterige oplossingen van zuren in het algemeen kan het geleidende deel zuur in water bestaat in de vorm van moleculen, niet geleidend; een deel van de zure dissociatie in water voor positieve en negatieve ionen, elektrisch geleidend.

Een paar:zilveren nanodeeltjes Volgende:Anorganische Naming Convention